A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. szakoktatók, iskolavezetők és vizsgabiztosok továbbképzésére vonatkozó általános szerződéses feltételei

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., mint Képzőszervezet a közúti közlekedési szakemberek – szakoktatók, iskolavezetők és vizsgabiztosok – továbbképzése megnevezéssel, tantermi oktatás mellett, akkreditált távoktatási formában (e-learning) továbbképzést szervez, amelyre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit az alábbi rendelkezések szerint állapítja meg.

 1. A képzés az iskolarendszeren kívüli képzésre vonatkozó jogszabályok, valamint a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján folyik.
 2. A képzés állami, illetve Európai Uniós források terhére támogatásban nem részesülő, szakmai célú képzés.
 3. A képzés formája: iskolarendszeren kívüli, tantermi vagy akkreditált távoktatási formában (e-learning) végezhető elméleti képzés. A képzés a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti kötelező továbbképzés. A távoktatás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogelődje) által akkreditált, zárt rendszerű elektronikus képzési (e-learning) formában, zárt rendszerű elektronikus képzésmenedzsment rendszer (Learning Management System, LMS) alkalmazásával történik.
 4. Az e-learning képzés teljes időtartama, ütemezése és a befejezésének tervezett időpontja: az e-learning képzés megkezdésétől számított 90 óra hozzáférés biztosított a képzésben részt vevő számára, amely legfeljebb 90 nap alatt használható fel. A képzés tananyaga fejezetekből áll, a képzésben részt vevő a saját ütemezése szerint halad.
 5. A képzés helyét távoktatás esetén a képzésben részt vevő választhatja meg, a képzés bárhol végezhető megfelelő informatikai környezet megléte esetén.
 6. A meghirdetett tantermi képzések helyszíne, időtartama, ütemezése és befejezésének tervezett időpontja a regisztráció során az elektronikus képzésmendzsment rendszerben tekinthető meg.
 7. A képzésben részt vevő a regisztrációt és a jelen szerződéses feltételek elfogadását követően távoktatás esetén azonnal megkezdheti a képzést.
 8. Tantermi képzés esetén az adott pillanatban rendelkezésre álló helyekre a regisztráció során, a jelen szerződéses feltételek elfogadását követően lehet jelentkezni.
 9. Az akkreditált képzésmenedzsment rendszer – jogszabályi megfogalmazás szerint – a képzésben részt vevő képzését tervező, szervező és ellenőrző, a képzéshez szükséges digitális tananyagot, valamint kiegészítő ismeretanyagot a képzési program szerint számára eljuttató (webböngészőben megjelenítő), minősített és tanúsított zárt informatikai rendszer, amely a képzésszervezésen túl adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli a tanuló képzési programban rögzített előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, tevékenységét, és végrehajtja – a tanuló teljesítményének értékelése alapján – a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit.
 10. A képzésben részt vevő előrehaladásának, teljesítményének ellenőrzése és értékelése az e-learning tananyagban a modulzáró vizsgák eredményei azonnali visszajelzésével történik.
 11. A továbbképzés távoktatási formában történő sikeres elvégzéséről a Képzőszervezet nevében az akkreditált képzésmenedzsment rendszer automatikusan elektronikus úton küldi meg a képzési igazolást az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a képzésben részt vevő részére.
 12. A hatósági vizsgára (amely számítógépes elméleti vizsga) jelentkezés – a KAV - Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont részéről a vizsgára kijelölt szabad helyszínre és időpontra – ugyancsak a képzésmenedzsment rendszerből történhet.
 13. A vizsgára jelentkezés feltételei:
  1. a jelentkezés időpontja és a vizsgaidőpont között legalább hat napnak kell lennie
  2. távoktatás esetén: vizsgára jelentkezni csak az akkreditált e-learning tanfolyam elvégzését követően és a képzési igazolás 9. pont szerinti továbbítását követően lehet
  3. tantermi képzés esetén a tanfolyam befejezési időpontja meg kell előzze a vizsgaidőpontot
  4. a vizsgajelentkezésnek feltétele a képzési és vizsgadíj(ak) befizetése is
 14. A képzés és a vizsgák díjai:

Továbbképzés tanfolyami díja

Továbbképzés vizsga díja**

Képzési forma

E-learning képzés

Tantermi képzés

Minden kollégának

Szakoktató

10.000 Ft

12.000 Ft

4.600 Ft

Iskolavezető

10.000 Ft

12.000 Ft

4.600 Ft

Vizsgabiztos

0 Ft* / 10.000 Ft

0 Ft* / 12.000 Ft

0 Ft * / 4.600 Ft

Szakoktató + Iskolavezető

20.000 Ft

24.000 Ft

9.200 Ft

Vizsgabiztos + Iskolavezető

10.000 Ft* / 20.000 Ft

12.000 Ft* / 24.000 Ft

4.600 Ft* / 9.200 Ft

* A főállású (KAV) vizsgabiztosok számára a vizsgabiztosi tanfolyam és a hozzá tartozó hatósági vizsga is díjmentes.

 1. A vizsgadíj, valamint a képzés díjának megfizetése átutalás útján történik. A Képzőszervezet a befizetett képzési díjról a képzésben részt vevő által megadott számlázási adatok alapján számlát, a vizsgadíjról pedig számviteli bizonylatot állít ki.
 2. Amennyiben a képzésben részt vevő a képzés 4. pont szerinti teljes időtartama alatt az e-learning tanfolyamot nem végzi el, illetve az általa kiválasztott tantermi képzésen nem jelenik meg, a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolást nem kaphat, és a befizetett képzési díjat sem követelheti vissza.
 3. A képzésben részt vevő az akkreditált képzésmenedzsment rendszerhez kizárólag egyedi autentikációval férhet hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a képzésben részt vevő felel.